scepsis

Levensverwachting en AOW: Leugens en Statistieken

Ze hebben het er goed ingeramd bij vergrijsde VNO-NCW en aan de vergrijsde rechterkant van het  politieke spectrum: De AOW- en pensioenleeftijd kan op termijn gerust naar de 67, vanwege de gestegen levensverwachting. Toen  de partijen aan de vergrijsde linkerzijde (eindelijk) aan de oudedagsvoorzieningen begonnen te rekenen en de zeer vergrijsde vakbonden doorkregen dat hun eigen totaal vergrijsde achterban werd ontzien was het gedaan met de strijd rond dit idee. Je hoort ze het nog net niet zeggen “Zo jongeren, jullie leven maar liefst 7 jaar langer dan wij en hoeven slechts 2 jaartjes langer door te werken. Jullie mogen maar wat blij zijn met dat we er niet 72 jaar van hebben gemaakt, bofferds”. Het zaakje stinkt.

More

Zonne-energie warmt de aarde op

Sinds het drama van Fukushima lijkt het debat over de toekomstige energieopwekking voor lange tijd in het voordeel van zonne-energie als opvolger van energie uit fossiele brandstoffen beslecht te zijn. Zonne-energie kost immers geen fossiele brandstoffen, heeft geen CO-2 uitstoot (de productie en vervoer van zonne-panelen daargelaten)  en draagt zo niet bij aan de opwarming van de aarde. Dat causale verband is overigens niet aangetoond, maar ook al zou het niet zo zijn, dan blijven de eerste twee zaken waarheden als koeien. Fossiele brandstoffen raken op en ook al warmt CO-2 de aarde niet op, dan nog valt er alles voor te zeggen om geen stoffen de atmosfeer in te jagen zonder te weten wat de consequenties er van zijn. Maar warmt zonne-energie de aarde niet alsnog op? Tijd voor een gedachte-experiment: More

Last updated by at .