energie

Regenpizza


Plastic Windmolen

Ja mensen, we komen met iets nieuws. Een pizzadienst die alleen maar bezorgt als het regent. Fijn he? En dat voor het dubbele van de normale prijs. U wilt niet? Jammer voor u want wij vinden van wel. Want we vinden u te dik. U moet afslanken en onze pizza’s zijn caloriearm.  More

Zonne-energie warmt de aarde op

Sinds het drama van Fukushima lijkt het debat over de toekomstige energieopwekking voor lange tijd in het voordeel van zonne-energie als opvolger van energie uit fossiele brandstoffen beslecht te zijn. Zonne-energie kost immers geen fossiele brandstoffen, heeft geen CO-2 uitstoot (de productie en vervoer van zonne-panelen daargelaten)  en draagt zo niet bij aan de opwarming van de aarde. Dat causale verband is overigens niet aangetoond, maar ook al zou het niet zo zijn, dan blijven de eerste twee zaken waarheden als koeien. Fossiele brandstoffen raken op en ook al warmt CO-2 de aarde niet op, dan nog valt er alles voor te zeggen om geen stoffen de atmosfeer in te jagen zonder te weten wat de consequenties er van zijn. Maar warmt zonne-energie de aarde niet alsnog op? Tijd voor een gedachte-experiment: More

Last updated by at .