Google GlassMet nog ruim een half jaar te gaan tot de launch is Google Glass al de onbetwiste hype van dit jaar. Erg veel eer voor een nieuw brilletje waarvan de verwachtingen zijn zo hoog gespannen dat het door criticasters al wordt weggezet als The Next Segway. De voortschrijdende achterliggende technologische ontwikkelingen zijn echter revolutionair. Helaas is daar minder aandacht voor. Tijd om te onthypen met Google Glass.

Natuurlijk, sinds de aankondiging belooft Google Glass een device te worden met een aantal ongekende nieuwe mogelijkheden. En ik zal de laatste willen zijn die nieuwe technologie bij voorbaat naar het kerkhof van mislukte uitvindingen gaat schrijven, maar als mannen van middelbare leeftijd zich er naakt mee laten fotograferen onder een douche en zelfbenoemde pioniers beweren dat het product even revolutionair is als destijds de auto “ook daar werd in het begin lacherig tegen aangekeken” weet je dat je in een hype zit.

Wat minder ver gegooid is de bewering dat Google Glass de smartphone gaat vervangen. Google Glass vereist immers geen interactie met een toetsenbord en zou daardoor in een gesprek niet disruptive zijn. Een nogal inhumane kijk op interactie: Iemand tegenover je met een bril* op zijn hoofd waarvan je niet weet of hij staat te filmen lijkt me toch behoorlijk disruptive. Bovendien, met je handen van het toetsenbord blijven kan al ruim 10 jaar met voicecontrol. Ook zo’n innovatie waarover destijds maatschappelijke revolutie werd gepredikt, maar die vooral een nuttige aanvulling bleek op bestaande mogelijkheden.

Privacy

Door paniekberichten zijn intussen ook privacywaakhonden in de gordijnen gesprongen en hebben vorige week een bezorgde brief aan Larry Page geschreven. Op zich begrijpelijk (het is immers hun rol) maar de timing is nogal opmerkelijk. Veel van de aangehaalde zorgen zijn al dagelijkse praktijk. Zo vragen de organisaties – waaronder de Europese Artikel 29-werkgroep – zich af hoe het zit met gezichtsherkenning, de opslag en het delen van data. En wat als iemand ongevraagd filmopnamen van je maakt? Dit vindt al lang op grote schaal plaats. Door de overheid. Zo hangen er volgens onderzoek van Sargasso momenteel 204.441 verificeerbare camera’s in Nederland. In tegenstelling tot een gesprekspartner met een Googlebril op zijn hoofd waarschuwen die niet wanneer er mogelijk een opname van je wordt gemaakt. Bovendien zijn deze beveiligingscamera’s vaak volledig uitgerust met gezichts- en gedragsherkenning – iets wat bij Google Glass (voorlopig althans) niet het geval is.

En omdat het al praktijk is, zijn er ook regels voor waar Google zich aan zal moeten houden. Het feit dat de brillen overal ter wereld gebruikt gaan worden maar servers van Google op Amerikaans grondgebied staan is niet nieuw. Dergelijke constructies bestaan al jaren bij allerlei diensten die in de Cloud draaien. Hier kan een conflict tussen de wetgevingen van verschillende landen ontstaan (bijv. met de Patriot Act). Wetgeving loopt altijd een aantal jaren achter op de technologische praktijk en zal dus op bepaalde punten geharmoniseerd moeten worden, maar ook dit fenomeen is op zich niets nieuws. En particulieren die stiekem een film van je maken? Stel je smartphone wat verdekt op, druk op ‘record’ en niemand die het ziet. Het is niets nieuws en het misbruik valt mee.

Augmented Humanity

In een heldere uiteenzetting op 42Bis vraagt Pauline Siebers zich af welke gevolgen Google Glass gaat hebben voor de etiquette. The Atlantic Wire doet alvast een voorzet door een aantal regels te introduceren. Hier zit echter weinig nieuws tussen. Sinds 20 jaar geleden de eerste in zichzelf pratende mensen in de Scandinavische hoofdsteden verschenen heeft de maatschappij kunnen wennen aan groeiende rol van mobiele devices in ons dagelijkse verkeer. Vrij snel waren we het er over eens dat luid bellen in een restaurant not done was, bellen in de auto handsfree moest gebeuren en het niet okee is als je in een gesprek je earplugs inhield. Ook met de etiquette van wearable computing zal het die kant op gaan met als vuistregel “don’t be a dick”, zoals The Atlantic zelf al aangeeft. Je hoeft geen trendwatcher te zijn om te begrijpen dat bij een eerste kennismaking je beter je Google Glass kunt afdoen.

Wat wel nieuw is aan Google Glass lijkt door de hype op de achtergrond te raken. Dat komt omdat Glass geen Next Big Thing is maar een zoveelste kleine stap van Google om het internet ogen en oren te geven. Dit heeft tweeledig doel: Ten eerste wil Google de mens een extra virtuele laag bieden boven de fysieke waarnemingen, zonder dat die er actief naar op zoek hoeft te gaan. Enkele jaren geleden noemde voormalig CEO Eric Schmidt dit “Augmented Humanity“. Het internet als een digitale Personal Assistent die alle dagelijkse handelingen van de gebruiker in context kan plaatsen en verrijken met die juiste gegevens zodat hij op basis van zoveel mogelijk -op dat moment relevante- informatie een beslissing kan nemen. Niet voor niets is Google jaren geleden al de weg ingeslagen om het internet te personaliseren. Denk aan gepersonaliseerde zoekresulataten, Google Plus en het beleid om de accounts van alle diensten daar in onder te brengen. Google Now is een recentere ontwikkeling in deze strategie en Glass dus de nieuwste.

Onder de oppervlakte

Ten tweede is Google uiteraard de Big Data company bij uitstek. Momenteel is er geen organisatie denkbaar die vergelijkbare onvoorstelbaar grote rauwe datasets over menselijke voorkeuren en gedrag op internet heeft verzameld. En uit die data zijn correlaties te halen. Zo kan Google bijvoorbeeld al jaren beter (en goedkoper) de griepverspreiding in de V.S. voorspellen dan de gezondheidsauthoriteiten zelf en is Google Translate in staat tussen honderden verschillende talenon demand te vertalen puur op basis van correlaties op internet. Een prestatie waarvoor met klassieke (en alleen handmatig te wijzigen) vertaaltabellen een vrijwel oneindige hoeveelheid processor- en opslagcapaciteit is benodigd. In deze databerg liggen nog ondenkbaar veel correlaties verscholen die vanwege hun massaliteit een goede basis zijn voor voorspellingen in de toekomst. Over menselijk gedrag in vergelijkbare situaties bijvoorbeeld. En laat daar Google Glass, dat zoveel dichter op het menselijke dagelijkse leven zit dan de al bestaande interfaces, nou net uitstekend geschikt voor zijn.

Google Glass is de hype maar technologische revolutie zit niet in een brilletje. De technologische revolutie zit onder anderen in de toenemende mogelijkheden in het verzamelen en koppelen van data om er betekenis aan te geven. De technologische revolutie zit hem in de mogelijkheid om materialen op het kleinste niveau te manipuleren om er de gewenste eigenschappen aan te geven. Het is er een van kleine stappen vooruit, waaruit soms ineens een nieuw product naar de oppervlakte popt; Het zijn de langzame ontwikkelingen onder water die nieuwe form factors als Google Glass mogelijk maken. Daar in de diepte speelt de vernieuwing zich af en wie begrijpt wat daar gebeurt kan iets zinnigs zeggen over de stand van zaken over tien jaar.

*misschien voor over een paar jaar de Google contactlens