Volgens René Leegte moet het KNMI zonder subsidie verder gaan (niet opheffen wat boze tongen beweren). Het koninklijke instituut zou de oren teveel laten hangen naar de omstreden IPCC en zo haar neutraliteit zijn kwijtgeraakt. Deze nogal boude formulering leidde op twitter tot nogal onthutste en hilarische reacties. Dat is jammer, want daardoor krijgt het plan niet de inhoudelijke aandacht het verdient. De VVD-er stelt namelijk terecht het geen pas geeft een instituut te subsidieren met activiteiten die ook in de markt worden ondernomen. We kunnen gerust zonder een gesubsidieerd KNMI.

Gepolitiseerd

Om te beginnen is het KNMI helemaal niet zo’n goed weerinstituut als het pretendeert te zijn. Het commerciële Meteo Consult voorspelt gewoon beter. Het feit dat weeramateur Piet Paulusma zonder 60 miljoen subsidie gemiddeld even goed voorspelt als het KNMI is ronduit gênant. Voor goede weersvoorspellingen hebben we ze dus niet nodig.

Een ander ijdel argument om het instituut in leven te laten is haar zogenaamde neutraliteit. De onderliggende redenering met een hoog Bilderberg-gehalte gaat ongeveer als volgt: Als klimaatonderzoek wordt overgelaten aan de markt zal een instituut slechts zeggen wat belanghebbenden uit de markt (de auto-, olie- en vleesindustrie volgens de complotdenkers) willen horen en dat zijn geen waarschuwingen voor klimaatverandering omdat dat niet in hun politieke straatje past. Dus om politieke invloed te vermijden moet het instituut worden ondergebracht bij de overheid en dus de politiek. Een merkwaardige kronkel. Iedereen weet dat wat uit de hand van de overheid eet is gepolitiseerd; Ook al bemoeit de politiek zich niet actief met de inhoud. Kijk maar naar de Publieke Omroepen die bevolkt worden door PvdA-stemmers vanwege de standpunten van de PvdA. Er is geen reden aan te nemen dat dit bij het KNMI anders zou werken.

Verdienmodel

Bovendien geeft de redenering blijk van een onwetendheid van het verdienmodel van commerciële weersinstituten. Een instituut als Meteo Consult verdient haar geld door diensten te leveren voor specifieke sectoren, zoals de land- en tuinbouw. Zij hebben de voorspellingen en onderzoeken nodig voor zaai- en oogsttijden en groei van gewassen. Zij willen weten hoe ze moeten anticiperen op een warmer wordend klimaat. Zij hebben er dus geen enkel belang voorgelogen te worden over klimaat en dus heeft het instituut er geen belang om mooi weer te spelen over toekomstige klimaatscenario’s.

Hoe anders is dat bij het KNMI. De subsidie voor dit instituut is de laatste 10 jaar dankzij de klimaatproblematiek verveelvoudigd. Dit is vragen om problemen en die zijn er dan ook gekomen.  Zo blijkt de KNMI in de Bilt jarenlang een te hoge temperatuur te hebben gemeten, heeft directeur Tennekes op omstreden wijze het instituut verlaten, werd er zoveel paniek met valse weeralarmen gezaaid dat zelfs de politiek het welletjes vond en heeft het instituut een dubieuze rol gespeeld in wat Climategate is gaan heten,  met name wetenschapper Rob van Dorland. Je hoeft geen klimaatscepticus te zijn om te bedenken dat dit soort affaires nu niet bepaald staan voor neutraliteit en betrouwbaarheid.

Website

Ik vraag me af of de voorstanders van subsidie sowieso wel eens op de website kijken. Dit ‘onafhankelijke’ instituut framet de warme aprilmaand schaamteloos, zodat het lijkt of de opwarming van de aarde er geheel debet aan is. Het is concurrent Meteo Consult die hier het KNMI corrigeert en niet andersom zoals je bij een betrouwbaar overheidsinstituut zou verwachten. Van vernieuwingsdrift kan de website evenmin worden beschuldigd. Al jaren werkt de concurrentie met gedetailleerde pluimverwachtingen en specieke neerslagvoorspellingen voordat men in de Bilt eens op het idee kwam om een buienradarvenstertje in te bouwen.

Er is geen enkel vlak waarop KNMI zich onderscheidt, niet in voorspellingen, niet in neutraliteit en niet in informatievoorziening. Inleveren die 60 miljoen.