Ik wil niet weten niet hoe auto-kannibalisme voelt. Het lijkt me dat je een buitenproportionele vorm van pathologisch masochisme moet hebben om er alleen al over te fantaseren. De grootste exponent tot nu toe, Bernd Jürgen Brandes, kwam niet verder dan reflexief kannibalisme. De primeur van de kunst van het jezelf opeten, ritueel nog wel, lijkt nu toch te gaan naar de PvdA door haar handelswijze bij het wetsvoorstel tegen het onverdoofd ritueel slachten.

Nieuwe brandstof

Arme sociaal-democraten. Eindelijk weer een momentje van profilering; Eindelijk weer eens de kans om de ideologische richtingloosheid, die de partij sinds het aantreden van Cohen teistert, te doorbreken. Maar opnieuw rijden ze hun karretje vast in de poep.

En het idee was nog wel zo goed. Mee-stemmen met het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Immers, sociaal-democraten nemen het graag op voor de zwakkeren en nu de zwakkeren van het menselijk genoom op beginnen te raken, moet ideologie op zoek naar nieuwe brandstof. “Tijd om het dierenrijk aan te boren”, moeten ze gedacht hebben. Maar daar hadden ze even flink buiten de conservatieve religieuze achterban gerekend, die niet zoveel op heeft met sociaal-democratische waarden als verheffing en welzijn voor de zwakkeren.

Hotemetoten

Het idee was nog niet koud of daar kwamen allerlei religieuze hotemetoten met hoedjes, doekjes, keppeltjes en gewaadjes de talkshows op de televisie bevolken. Op hoge toon werd geëist dat de PvdA dit onzalige plan in de ijskast zou zetten. Verbaal bombast werd, zoals gebruikelijk, niet geschuwd. In hoorzittingen kwamen deze carnavaleske lieden eisen dat er beter wetenschappelijk onderzoek naar het dierenleed bij de rituele slachtwijze moet plaatsvinden. Alsof religie zich ooit iets heeft aangetrokken van de wetenschap. Een normaal geklede Jood of Moslim in een spijkerbroek heb ik tijdens dit circus trouwens niet gezien. Waarschijnlijk hebben zij betere dingen te doen in hun leven: Werken bijvoorbeeld.

Verdeeld

Maar de PvdA is zoals gebruikelijk bijzonder gevoelig voor religieuze dwingelandij van conservatieve elementen van islamitische huize. (Niet van joodse huize overigens, zoals  afgelopen jaren bleek in het Amsterdam van Cohen, waarbij de belangen van Joden met voeten werden getreden. “Wordt uw synagoge wekelijks beklad? Haal dan dat provocerende naambordje maar weg”. Dat werk.) Er wordt een speciale Politieke Ledenraad ingelast, want dat doet de PvdA bij belangrijke zaken. Niet het persoongebonden budget, niet de bezuinigingen bij de omroep of defensie staan bovenaan de agenda, maar de vraag of iemand een mes in de nek van een geit mag zetten. De PvdA kent haar prioriteiten. Wiardi Beckman zou zich omdraaien in zijn graf.

Dan gebeurt in de stemming uiteraard het ergste wat een partij kan overkomen. Een kleine meerderheid neemt een motie aan tegen het plan om mee te stemmen met het voorstel van de PvdD. Twee keer ellende: De kamerfractie wordt de les gelezen én de partij blijkt weer eens tot het bot te zijn verdeeld. Wat de kamerfractie met de uitslag van de ledenraad doet maakt niet meer uit. Overnemen of niet; in beide gevallen zal het tegen de partij worden gebruikt. Een betere oppositiepartij kan de regering zich niet wensen.

Visie

Wil de PvdA het jaar 2020 halen, dan zal het eindelijk eens een fundamentele ideologische keuze moeten maken. Ofwel men gaat op sociaal-democratische voet verder, maar dan moet men niet toegeven aan de drammerige eisen tot privileges uit islamitische hoek, of men ruimt plaats in voor een islamitisch waardenstelsel, maar dan is er geen plaats meer voor de sociaal-democratie of zielige geitjes en wordt de partij een soort islamitisch CDA. Het is het één of het ander. Beiden gaan niet samen.

Maar met partijleider die nog nooit op enige visie is betrapt en die kennelijk te beroerd is om dan maar anderen een nieuwe richting te laten uitzetten, gaat het er niet van komen. Zolang dat niet verandert, gaat de partij rustig verder zichzelf te kannibaliseren. Misschien dat de partij Bernd Jürgen Brandes nog als nieuw electoraat kan verwelkomen.