hibp

Posts van het oude H.I.B.P. blog

Buruma had lid van de PvdA kunnen blijven

Er was de laatste tijd nogal wat te doen geweest om de toetreding van Ybo Buruma in de Hoge Raad. Zijn PvdA lidmaatschap en zijn eerdere vergelijking van Wilders met Mussolini zou onafhankelijkheid in de weg staan, aldus de PVV. Buruma besloot vervolgens zelf om zijn PvdA lidmaatschap op te zeggen om zo de schijn van partijdigheid te vermijden. Hij had beter gewoon lid van de PvdA kunnen blijven.

More

Verandermatrix

Er zijn boekenkasten volgeschreven over mensen, veranderingen en het managen ervan, variërend van zeer theoretische uiteenzettingen over organisatiepsychologie of krachtenveldanalyses tot hands-on boeken met vooral veel “best practices” en “do’s en don’ ts”. Een overzichtelijk model over hoe mensen in een organisatie reageren op verandering en hoe je daar het best mee kunt omgaan heb ik nog niet kunnen vinden, althans niet een die ik vind aansluiten bij  mijn ervaringen. Dus heb ik er zelf een model bedacht, dat door het hoge K.I.S.S. (Keep It Simple Stupid) gehalte vaak in mijn omgeving wordt gebruikt en dat iedereen kan onthouden. Doe er je voordeel mee.

More

Sportieve verrassingen: De doodsteek van het voetbal

Deze week zagen we hoe de FC Twente kansloos werd verslagen door Benfica, waardoor er ook dit jaar maar één ticket voor de lucratieve Champions League voor Nederland is weggelegd. Vervelend voor de FC, maar veel ernstiger is de schade die de club daarmee de Nederlandse voetbaleconomie heeft toegebracht. Hoe is het mogelijk dat dergelijke kleine clubs überhaupt tot de belangrijke wedstrijden weten door te dringen? Ook de rest van Europa gaat mee in deze zorgelijke ontwikkeling. Om het voetbal te redden is het tijd voor een nieuw competitiesysteem, dat beter past bij het voetbalverdienmodel.

More

Social Media & de Londen rellen

Nu de glasscherven in de Londense winkelstraten kunnen worden geveegd en de afgebrande gebouwen kunnen worden gesloopt is het grote analyseren van de jongerenrellen begonnen. De rol van de social media wordt zoals gewoonlijk uitvoerig belicht. Zoals verwacht (het zijn immers jongeren) blijkt Blackberry Messenger een grote rol gespeeld te hebben in de afstemming van de plunderingen. Om de rellen niet verder te escaleren heeft het eerste parlementslid al gepleit voor het afsluiten van de dienst “omdat anders de jongeren de overheid te slim af zijn.” Een begrijpelijke maar domme reflex. De Britse overheid kan zich beter afvragen wat ze van de jongeren kan leren.

More

Last updated by at .